Tag: środowisko

Kronospan transparentność

Mit: Kronospan nazywa swoje obowiązki “uciążliwymi i kosztownymi”

FAKT Jak wyjaśniono w punkcie powyżej, w opinii Kronospan, prowadzenie DODATKOWYCH badań kontrolnych z nieuzasadnioną niczym częstotliwością, szczególnie w przypadku substancji z emisją poniżej oznaczalności metodyk pomiarowych jest nieuzasadnionym kosztem jaki spółka musiałaby ponosić. Na chwilę obecną, pomimo odwołania, prowadzone są dodatkowe pomiary kontrolne z częstotliwością określoną w pozwoleniu.

zobacz więcje

Kronospan mity i fakty

Mit: Firma odwołuje się od nowych obowiązków zwiększenia kontroli używanych surowców

FAKT Odwołanie dotyczy częstotliwości poboru oraz konieczności ich magazynowania przez okres 1 roku. Nie dotyczy samego obowiązku. Takie badania były i są prowadzone. Naszym zdaniem, ze względu na powtarzalność surowca używanego do produkcji, nie jest konieczne pobieranie próbek na każdej zmianie produkcyjnej i w każdym procesie technologicznym prowadzonym na terenie zakładu. Magazynowanie tych próbek przez okres jednego roku nie…

zobacz więcje

Kronospan fakty i mity

Mit: Kronospan kwestionuje nałożony na nią obowiązek zmniejszenia emisji tlenków azotu

FAKT Nie ulega wątpliwości kwestia zasadności i możliwości zmniejszenia emisji tlenków azotu. Odwołanie w tym zakresie dotyczy formy zapisu tego obowiązku i sprzeczności pomiędzy sposobem ustalenia poziomów emisji i koniecznością ich ograniczenia. Z jednej strony Urząd Marszałkowski napisał w decyzji, że ustalił emisje dwutlenku azotu zgodnie z obowiązującymi przepisami BAT dla…

zobacz więcje

Kronospan mity i fakty

Mit: W odwołaniu firma kwestionuje zbyt dużą, jej zdaniem, częstotliwość pozostałych pomiarów

FAKT Takie sformułowanie wniosku wprowadza ponownie niepotrzebny szum informacyjny. Przy obowiązku prowadzenia monitoringu ciągłego na wszystkich emitorach oraz dodatkowo pomiarów ciągłych na instalacjach suszarni, zarządzenie konieczności prowadzenia dodatkowych pomiarów kontrolnych z częstotliwością co 2 tygodnie jest w ocenie Kronospan nieuzasadnione i podtrzymujemy nasze stanowisko.  W przypadku substancji, których emisja, potwierdzona badaniami kontrolnymi jest na…

zobacz więcje

Kronospan Mielec mity i fakty

Mit: Kronospan odwołuje się od obowiązku ciągłych pomiarów emisji na największych kominach

FAKT Uporczywe przedstawianie emitorów naszej firmy jako „kominów” świadczy o braku zrozumienia sposobu działania instalacji, pozwolenia zintegrowanego i treści odwołania lub też świadczy o złych intencjach i chęci wprowadzenia w błąd mieszkańców Mielca. Kronospan posiada obecnie 35 emitorów. 1)  Emitor E5 – czyli nowoczesna instalacja UTWS spełniająca restrykcyjną redukcję emisji wg…

zobacz więcje

mit - kronospan zasila suszarnię śmieciami

Mit: Nie wiadomo co się stało w fabryce 8 sierpnia 2018 roku

Co się stało 08.08.2018 r., czy testowano jakieś nowe urządzenia? W środę 8 sierpnia o godz. 6 rano nastąpiło planowane zatrzymanie instalacji UTWS, w celu wykonywania prac konserwacyjnych oraz przeglądu. Po schłodzeniu wnętrza suszarni do poziomu poniżej 60 stopni Celsjusza pracami objęto również klapy rewizyjne na stronie zimnej wymiennika ciepła. Około…

zobacz więcje

Kronospan transparentność

Mit: Nie wiemy co tak naprawdę emituje Kronospan i jakie są tego skutki

Kronospan działał, działa i będzie działał zgodnie z prawem. Pozwolenie Zintegrowane określa limity i nakłada na nas obowiązek zweryfikowania wszystkich emitowanych substancji. Nasze realne emisje są zdecydowanie niższe niż te dopuszczane przez unijne przepisy BAT. Obniżyliśmy nasz udział w stanie mieleckiego powietrza na poziomie między 90, a 99%. Potwierdzają to…

zobacz więcje

Kronospan transparentność

Mit: Kronospan wzbrania się przed ujawnianiem informacji

Kronospan jest transparentny! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu za pośrednictwem naszej strony ekologicznykronospan.pl. Możecie Państwo do nas pisać na adres mailowy kontakt@ekologicznykronospan.pl. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Możecie też do nas pisać na profilu Kronospan Mielec na Facebooku. Zachęcamy również do odwiedzenia nas w fabryce, wtedy będziemy mogli wszystko Państwu…

zobacz więcje

system pracy kronospan

Mit: Kronospan zmienia system pracy w nocy i/lub przy okazji wizyt ważnych osobistości w Mielcu

Produkcja zakładu ma charakter ciągły, co znaczy, że wszystkie linie pracują w systemie całodobowym. Faktem jest, że stopień wykorzystania poszczególnych linii zależy od tego, co na nich produkujemy. Na przykład: jaki rodzaj płyty produkujemy, jaka jest jej grubość itp. System pracy wynika z zapotrzebowania naszych odbiorców. To oni tworzą nam plan działania,…

zobacz więcje

Kronospan zapach

Mit: Działania Kronospanu powodują nieprzyjemny zapach, czego nie ograniczono mimo obietnic

To jak intensywnie odczuwamy zapach jest cechą bardzo indywidualną i z tego względu, trudną do zmierzenia. Potwierdzamy, że zgodnie z zapowiedzią dzięki instalacji systemu UTWS, zredukowaliśmy do absolutnego minimum, emisję związków zapachowych. Jesteśmy w trakcie opracowywania planu zarządzania odorami. Dokładamy wszelkich starań aby emitory E23 i E23a zostały zlikwidowane najpóźniej…

zobacz więcje

Zmieniamy się dla Mielca!