Tag: emitory

Kronospan transparentność

Mit: Kronospan nazywa swoje obowiązki “uciążliwymi i kosztownymi”

FAKT Jak wyjaśniono w punkcie powyżej, w opinii Kronospan, prowadzenie DODATKOWYCH badań kontrolnych z nieuzasadnioną niczym częstotliwością, szczególnie w przypadku substancji z emisją poniżej oznaczalności metodyk pomiarowych jest nieuzasadnionym kosztem jaki spółka musiałaby ponosić. Na chwilę obecną, pomimo odwołania, prowadzone są dodatkowe pomiary kontrolne z częstotliwością określoną w pozwoleniu.

zobacz więcje

Kronospan mity i fakty

Mit: Firma odwołuje się od nowych obowiązków zwiększenia kontroli używanych surowców

FAKT Odwołanie dotyczy częstotliwości poboru oraz konieczności ich magazynowania przez okres 1 roku. Nie dotyczy samego obowiązku. Takie badania były i są prowadzone. Naszym zdaniem, ze względu na powtarzalność surowca używanego do produkcji, nie jest konieczne pobieranie próbek na każdej zmianie produkcyjnej i w każdym procesie technologicznym prowadzonym na terenie zakładu. Magazynowanie tych próbek przez okres jednego roku nie…

zobacz więcje

Kronospan fakty i mity

Mit: Kronospan kwestionuje nałożony na nią obowiązek zmniejszenia emisji tlenków azotu

FAKT Nie ulega wątpliwości kwestia zasadności i możliwości zmniejszenia emisji tlenków azotu. Odwołanie w tym zakresie dotyczy formy zapisu tego obowiązku i sprzeczności pomiędzy sposobem ustalenia poziomów emisji i koniecznością ich ograniczenia. Z jednej strony Urząd Marszałkowski napisał w decyzji, że ustalił emisje dwutlenku azotu zgodnie z obowiązującymi przepisami BAT dla…

zobacz więcje

Kronospan mity i fakty

Mit: W odwołaniu firma kwestionuje zbyt dużą, jej zdaniem, częstotliwość pozostałych pomiarów

FAKT Takie sformułowanie wniosku wprowadza ponownie niepotrzebny szum informacyjny. Przy obowiązku prowadzenia monitoringu ciągłego na wszystkich emitorach oraz dodatkowo pomiarów ciągłych na instalacjach suszarni, zarządzenie konieczności prowadzenia dodatkowych pomiarów kontrolnych z częstotliwością co 2 tygodnie jest w ocenie Kronospan nieuzasadnione i podtrzymujemy nasze stanowisko.  W przypadku substancji, których emisja, potwierdzona badaniami kontrolnymi jest na…

zobacz więcje

Kronospan Mielec mity i fakty

Mit: Kronospan odwołuje się od obowiązku ciągłych pomiarów emisji na największych kominach

FAKT Uporczywe przedstawianie emitorów naszej firmy jako „kominów” świadczy o braku zrozumienia sposobu działania instalacji, pozwolenia zintegrowanego i treści odwołania lub też świadczy o złych intencjach i chęci wprowadzenia w błąd mieszkańców Mielca. Kronospan posiada obecnie 35 emitorów. 1)  Emitor E5 – czyli nowoczesna instalacja UTWS spełniająca restrykcyjną redukcję emisji wg…

zobacz więcje

Kronospan zapach

Mit: Działania Kronospanu powodują nieprzyjemny zapach, czego nie ograniczono mimo obietnic

To jak intensywnie odczuwamy zapach jest cechą bardzo indywidualną i z tego względu, trudną do zmierzenia. Potwierdzamy, że zgodnie z zapowiedzią dzięki instalacji systemu UTWS, zredukowaliśmy do absolutnego minimum, emisję związków zapachowych. Jesteśmy w trakcie opracowywania planu zarządzania odorami. Dokładamy wszelkich starań aby emitory E23 i E23a zostały zlikwidowane najpóźniej…

zobacz więcje

Kronospan emituje

Mit: Nie widać już co emituje Kronospan, a to jest najbardziej niebezpieczne

Ciągłym monitoringiem objęte są wszystkie instalacje i emitory w zakładzie. Emitor E101 będzie objęty dodatkowo pomiarem ciągłym. Emitory E23 i E23a zostaną zlikwidowane najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2019 roku. Dotychczasowa emisja zostanie przekierowana do filtra UTWS, dzięki czemu zostanie ona diametralnie zredukowana o 90-99%. Dodatkowo Emitor E13 został przebudowany…

zobacz więcje

Zmieniamy się dla Mielca!