FAKT

Takie sformułowanie wniosku wprowadza ponownie niepotrzebny szum informacyjny. Przy obowiązku prowadzenia monitoringu ciągłego na wszystkich emitorach oraz dodatkowo pomiarów ciągłych na instalacjach suszarni, zarządzenie konieczności prowadzenia dodatkowych pomiarów kontrolnych z częstotliwością co 2 tygodnie jest w ocenie Kronospan nieuzasadnione i podtrzymujemy nasze stanowisko.  W przypadku substancji, których emisja, potwierdzona badaniami kontrolnymi jest na poziomie znacząco niższym od założeń Pozwolenia Zintegrowanego lub jest na poziomie poniżej oznaczalności metodyki, wymóg pomiarów kontrolnych szczególnie z wyznaczoną częstotliwością nie ma żadnego uzasadnienia i wiąże się z koniecznością ponoszenia znaczących kosztów. W naszej ocenie bardziej uzasadnione jest przeznaczenie tych kwot na konkretne działania i urządzenia zmierzające do redukcji wpływu zakładu na środowisko.

Zmieniamy się dla Mielca!