Ciągłym monitoringiem objęte są wszystkie instalacje i emitory w zakładzie. Emitor E101 będzie objęty dodatkowo pomiarem ciągłym. Emitory E23 i E23a zostaną zlikwidowane najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2019 roku. Dotychczasowa emisja zostanie przekierowana do filtra UTWS, dzięki czemu zostanie ona diametralnie zredukowana o 90-99%.

Dodatkowo Emitor E13 został przebudowany i wyposażony w system oczyszczania gazów za pomocą scrubera wodnego. Oznacza to, że do atmosfery wydostaje się obecnie oczyszczona para wodna. Jest to taki sam system jak ten, który wykorzystują przy takich instalacjach fabryki produkujące płyty wiórowe w Europie Zachodniej.

Zmieniamy się dla Mielca!