Produkcja zakładu ma charakter ciągły, co znaczy, że wszystkie linie pracują w systemie całodobowym. Faktem jest, że stopień wykorzystania poszczególnych linii zależy od tego, co na nich produkujemy. Na przykład: jaki rodzaj płyty produkujemy, jaka jest jej grubość itp. System pracy wynika z zapotrzebowania naszych odbiorców. To oni tworzą nam plan działania, zgodnie z którym pracujemy. W tym przypadku warto podkreślić, że obserwacja emisji pary wodnej, która wydobywa się z naszych emitorów, może być myląca. Jej widoczność zależy od warunków atmosferycznych, od pory dnia i pory roku. Nie istnieje żaden magiczny przełącznik, który pozwalałby zmieniać poziom wydajności instalacji.

Zmieniamy się dla Mielca!