Formaldehyd zwany też aldehydem mrówkowym jest tzw. związkiem organicznym. Składa się z węgla, tlenu i wodoru. Powstaje naturalnie w przyrodzie i w niskich stężeniach jest obecny niemal na całym świecie.

Formaldehyd powstaje w procesie spalania węgla, ale jest także produkowany przez większość komórek żywych organizmów, w tym ludzkich. Co roku na świecie na cele przemysłowe produkuje się 21 mln ton formaldehydu.

Większość branż przemysłowych nie mogłaby bez niego istnieć. Mimo to, jest to tylko 1% (JEDNA CZĘŚĆ NA STO!!!) wytwarzanego na świecie aldehydu mrówkowego. W swym cyklu wegetatywnym rośliny produkują 64%. Kolejne 26% pochodzi z palenisk domowych, a pozostałe 9% z silników napędzających pojazdy. Nasz obecny limit roczny dla formaldehydu to prawie 80t. My zaś chcemy zredukować naszą emisję o 30t, czyli do poziomu jaki emituje 200 km2 lasu.

W przypadku formaldehydu ważne jest jego stężenie, a nie sama emisja. Zmieszanie formaldehydu z amoniakiem lub mocznikiem powoduje jego neutralizację. Dzięki takim ruchom jego emisja nie jest szkodliwa dla zdrowia.

Zmieniamy się dla Mielca!