FAKT

Uporczywe przedstawianie emitorów naszej firmy jako „kominów” świadczy o braku zrozumienia sposobu działania instalacji, pozwolenia zintegrowanego i treści odwołania lub też świadczy o złych intencjach i chęci wprowadzenia w błąd mieszkańców Mielca.

Kronospan posiada obecnie 35 emitorów.

1)  Emitor E5 – czyli nowoczesna instalacja UTWS spełniająca restrykcyjną redukcję emisji wg pozwolenia wydanego w czerwcu 2018 i zaopatrzona w technologię do pomiaru ciągłego pyłu.

2)  Emitor 101 – czyli suszarnia MDF wyposażona w skruber wodny. Już dziś spełniająca wymogi BAT.

3)  Dwa emitory z instalacji do produkcji papieru dekoracyjnego –  w stanie likwidacji. Prace związane z ich likwidacją zakończą się najpóźniej do 31.03.2019.

Pozostałe emitory nie są powiązane z żadnymi procesami chemicznymi czy energetycznymi. Są to wyloty urządzeń do cięcia płyt – działające na takiej samej zasadzie jak te wykorzystywane w zakładach stolarskich czy przez producentów mebli. Zaopatrzone są w filtry workowe i nie odbywa się przez nie emisja żadnych związków zapachowych do atmosfery. Na terenie całej SSE funkcjonują 242 emitory o takich zasadach działania, a pochodzące z innych zakładów.

Procedura odwoławcza ma ustaloną formę prawną. Bez jej znajomości, niemożliwa jest prawidłowa interpretacja zapisów odwołania.

Ze względów proceduralnych konieczne jest odniesienie się do całości punktu pozwolenia dotyczącego pomiarów ciągłych. O naszych intencjach najlepiej świadczy podanie konkretnych terminów, w jakich będziemy gotowi do przeprowadzania pomiarów. Dodatkowo niezwłocznie podjęliśmy rozmowy z potencjalnymi wykonawcami instalacji. Kronospan ma wstępne porozumienie z jedną z firm, która podjęła się zadania zaprojektowania, wykonania, montażu i uruchomienia systemów pomiarów ciągłych na emitorach E-5 i E-101.

Od początku uruchomienia nowego systemu DZIAŁA pomiar ciągły pyłu na emitorze E5, co jest zgodne z zapisami Decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych, wydanych przez Prezydenta Daniela Kozdębę. Pomiary kontrolne, również te opublikowane przez Prezydenta, potwierdzają dostosowanie instalacji do nowych wymogów zmienionego Pozwolenia Zintegrowanego.

Pomimo odwołania się od decyzji spółka realizuje wszystkie postanowienia w niej zawarte.

Fragment odwołania potwierdzający stanowisko Kronospan:

Kronospan Mielec wnosi o przesunięcie terminu realizacji obowiązku prowadzenia ciągłych pomiarów emisji z emitora E-5 w suszarni wiórów oraz emitora E-101 w suszarni włókien na 1 lipca 2020 r. Czas ten jest niezbędny by Skarżąca znalazła odpowiedniego dostawcę, który zaprojektuje spełniającą odpowiednie standardy aparaturę pomiarową, nastąpił jej montaż, uruchomienie i regulacja prawidłowego funkcjonowania.

Zmieniamy się dla Mielca!