Kronospan jako przedsiębiorstwo uczące się, zmienił się i stawia na ekologię. To musi być kwestia ponad sporami i podziałami politycznymi. Kronospan zmienia się i uczy. Głosy mieszkańców wskazują firmie, który kierunek warto obrać. Dbałość o środowisko jest dla nas priorytetem. Jak pokazuje skala działań, to nie tylko deklaracje, a kompleksowa strategia. Bardzo nie chcemy, by działania na rzecz mieleckiego powietrza były upartyjnione lub upolitycznione.

Wdrażamy następujące projekty:

Nowy, Zielony Mielec
Mielec zasługuje na program szerokiego wsparcia ekologicznych inicjatyw, w którym to mielczanie zgłaszają swoje propozycje, dotyczące działań poprawiających stan środowiska w Mielcu. Chcąc realnie poprawić jakość powietrza w naszym mieście – potrzeba szerokich, strategicznych aktywności i zaangażowania całej społeczności. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest program Nowy, Zielony Mielec. W pierwszym etapie programu Mieszkańcy Mielca będą zgłaszali pomysły na inwestycje proekologiczne, które mógłby sfinansować Kronospan. W drugiej fazie, komisja konkursowa dokona wyboru 5 projektów, spośród przesłanych zgłoszeń. W końcowym etapie członkowie naszej miejskiej społeczności, będą mogli w drodze głosowania wybrać 2 propozycje. Taka formuła pozwoli przekuć społeczne zaangażowanie w realne działania. Konkretne i przejrzyste reguły sprawią, że wspólnie uczynimy Mielec bardziej przyjaznym i bezpiecznym dla naszych bliskich.

Program Dobre powietrze
Kronospan inwestuje także w rozwiązania, które pozwolą monitorować stan powietrza, czego najlepszym przykładem jest program monitoringu środowiska w Mielcu Dobre Powietrze. Inicjatywa zakłada inwestycje firmy w czujniki i stacje pomiarowe, badające skutecznie jakość tego czym oddychamy w mieście. Przedsiębiorstwo wdraża to rozwiązanie, żeby wprowadzić do dyskusji dotyczących środowiska w Mielcu więcej danych i faktów, gdyż tylko na ich podstawie możliwy jest rozwój w dziedzinie ekologii i edukacji proekologicznej oraz wypracowywaniu nowych rozwiązań.

ECOKrono
Firma wskazuje, że Mielec potrzebuje również rewitalizacji terenów zielonych. Kronospan zainwestuje w odnowę, budowę lub rozbudowę parków, placów zabaw, ale także w sadzenie drzew. Duże i zdrowe tereny zielone stanowią naturalny filtr powietrza, który odczuwalnie polepszy jakość powietrza w Mielcu.

EDUKrono
Kronospan, za pomocą swoich inżynierów, ekspertów i specjalistów zorganizuje innowacyjne zajęcia dydaktyczne (m.in. w formule doświadczeń) z chemii, biologii i ochrony środowiska. Lekcje będą dedykowane dla dzieci uczących się w szkołach w Mielcu i jego okolicach. Rozważane jest również powołanie klas dedykowanych w technikach, które poparte specjalnym programem stypendialnym, zagwarantują stały dostęp do fachowców. W ramach programu powołana zostanie również Politechnika Dziecięca, która zaktywizuje dzieci w weekendy, ferie i wakacje za pomocą warsztatów popularnonaukowych.

Akademia klasy ECO
Kronospan zainwestuje także w program stypendialny, dla dzieci mieszkańców Mielca. Firma przewiduje wsparcia dla dzieci najbardziej potrzebujących, mający na celu inwestowanie w zdolne pociechy, mogące w przyszłości zostać inżynierami przemysłowymi potrzebnymi firmie lub inżynierami ochrony środowiska, którzy są potrzebni naszemu regionowi. Program ma za zadanie realne wsparcie w przygotowaniu wyprawek, dodatkowych kursów i zajęć wzmagających wiedzę, umiejętności i kompetencje młodych prymusów. Wszystkie powyższe działania pokazuję, że Kronospan zmienia się, jest aktywny, inwestuje w nowe rozwiązania. Warto podkreślić, że dobro zakładu jest również dobrem mieszkańców. Efekty tych zmian będą szybko odczuwalne. Ilość nieporozumień, jakie narosły wokół stanu powietrza w Mielcu jest bardzo duża. Dlatego też firma zapowiedziała już program konsultacji społecznych, na które zaprasza wszystkich mielczan. Przedsiębiorstwo chce poznać bliżej potrzeby mieszkańców Mielca i wspólnie ustalić, które obszary życia naszego miasta, mogą być aktywnie wspierane przez mieleckie przedsiębiorstwo. Podczas serii spotkań w ramach konsultacji społecznych powstanie dokument, współtworzony przez mieszkańców, zawierający wszystkie wątpliwości mielczan, co do czystości powietrza w mieście. Ma on dotykać problemu holistycznie – nie chodzi tylko o Kronospan, chodzi o powietrze w mieście. Chcemy, by w Mielcu sprawy związane z ekologią wróciły na właściwe, zielone tory.

Zmieniamy się dla Mielca!