FAKT

Jak wyjaśniono w punkcie powyżej, w opinii Kronospan, prowadzenie DODATKOWYCH badań kontrolnych z nieuzasadnioną niczym częstotliwością, szczególnie w przypadku substancji z emisją poniżej oznaczalności metodyk pomiarowych jest nieuzasadnionym kosztem jaki spółka musiałaby ponosić.

Na chwilę obecną, pomimo odwołania, prowadzone są dodatkowe pomiary kontrolne z częstotliwością określoną w pozwoleniu.

Zmieniamy się dla Mielca!