Kronospan zawsze, z dużym marginesem, mieścił się w postanowieniach Pozwolenia Zintegrowanego. Ilość emitowanych przez nas substancji jest daleko niższa, niż zezwala na to pozwolenie.

Rozumiemy intencje władz samorządowych, jednak tak ważne dokumenty jak Pozwolenie Zintegrowane muszą być realne do wykonania tak pod względem terminu jak i dostępnych narzędzi. Zawsze byliśmy zwolennikami monitoringu ciągłego, który jest możliwy do wdrożenia czasowo i technologicznie. Podejmujemy kolejne, realne działania. Wywiązujemy się z naszych zobowiązań, jednak nasze zaangażowanie i aktywność nie mogą być powodem do nakładania na nas prawie niemożliwych do spełnienia wymogów.

 

Zmieniamy się dla Mielca!