FAKT

Nie ulega wątpliwości kwestia zasadności i możliwości zmniejszenia emisji tlenków azotu. Odwołanie w tym zakresie dotyczy formy zapisu tego obowiązku i sprzeczności pomiędzy sposobem ustalenia poziomów emisji i koniecznością ich ograniczenia. Z jednej strony Urząd Marszałkowski napisał w decyzji, że ustalił emisje dwutlenku azotu zgodnie z obowiązującymi przepisami BAT dla produkcji płyt drewnopochodnych oraz ze standardami emisyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska dla źródeł energetycznych. Z drugiej zaś strony wprowadził obowiązek redukcji emisji dwutlenku azotu o 50 % w terminie 4 miesięcy, bez ustalenia harmonogramu takich redukcji.

Już na etapie postępowania Kronospan wyrażał wolę zmniejszenia emisji. Warunkował ją jednak koniecznością przeprowadzenia rozruchu instalacji i wykonania badań emisji oraz określenia harmonogramu ograniczenia emisji dla nowej instalacji jaką jest UTWS.

Wyraźnie podkreślamy, że przeprowadzona modernizacja suszarni płyt wiórowych poprzez montaż nowej suszarni w systemie UTWS znacząco zredukowała emisje do powietrza zarówno związków zapachowych, pyłu, jak i dwutlenku azotu (wszystkie z w/w znacząco poniżej restrykcyjnych poziomów zawartych w Pozwoleniu Zintegrowanym).

Zmieniamy się dla Mielca!