Jesteśmy zwolennikami monitoringu ciągłego. Nie mamy nic do ukrycia, działamy transparentnie.

W związku z tym, w drodze różnych postępowań, od 3 lat staramy się dojść do odpowiednich ustaleń w kwestii narzędzi, które umożliwią skuteczne pomiary. Proponowane rozwiązania muszą być jednak realne do wdrożenia czasowo i technologicznie. Cała sytuacja w mieście powinna być przyczynkiem do głębokiej dyskusji na temat sytuacji środowiskowej w Mielcu. Udział Kornospanu w stanie powietrza miasta Mielca był zbadany w raporcie Atmoterm. Wynosi on średnio kilka procent (1-3%).

Zmieniamy się dla Mielca!