Kronospan nie wnioskował o zwiększenie limitów emisji. Emitujemy tylko i wyłącznie substancje, na które pozwala nam Pozwolenie Zintegrowane. Warto podkreślić, że są to zdecydowanie mniejsze ilości niż te zawarte w normach BAT (dyrektywa o granicznych wielkościach emisji dla zakładów przemysłowych w UE) i Pozwoleniu Zintegrowanym. Podkreślamy, że nie wnioskowaliśmy o zwiększenie limitów emisji we wniosku o Pozwolenie Zintegrowane.

Odmiennie jest jedynie w przypadku tlenków azotu, a jest to wynikiem stosowania jeszcze bardziej nowoczesnych instalacji. Warto podkreślić, że wdrażamy już nowe rozwiązania, które zredukują na przestrzeni następnych 4 miesięcy emisję tego związku o blisko 40% w stosunku do wnioskowanych norm.

W nowym Pozwoleniu Zintegrowanym maksymalna roczna emisja pyłów to 105t do 31.10.19, a następnie 96t od 01.11.19. Wypełnia to redukcje zakładane przy okazji instalacji filtra UTWS.

Kronospan posiada 32 emitory objęte nowym Pozwoleniem Zintegrowanym. Oprócz tego firma ma 4 emitory działające w ramach pozwolenia sektorowego. Jest to emisja z filtrów workowych, jakie posiadają np. stolarnie czy producenci mebli. Filtry te mają skuteczność na poziomie 99,9%, więc ich emisja jest znikoma.

Zawsze działamy w ramach i na podstawie polskiego oraz europejskiego prawa, a także środowiskowych wytycznych. Dlatego z otwartością podchodzimy do wszystkich racjonalnych zmian, służących ochronie środowiska. Zawsze dokładamy wszelkich starań, żeby wypełniać nałożone na nas normy. Dodatkowo własnymi inwestycjami zmniejszamy nasze oddziaływanie na środowisko w Mielcu.

Zmieniamy się dla Mielca!