FAKT

Odwołanie dotyczy częstotliwości poboru oraz konieczności ich magazynowania przez okres 1 roku. Nie dotyczy samego obowiązku.

Takie badania były i są prowadzone. Naszym zdaniem, ze względu na powtarzalność surowca używanego do produkcji, nie jest konieczne pobieranie próbek na każdej zmianie produkcyjnej i w każdym procesie technologicznym prowadzonym na terenie zakładu. Magazynowanie tych próbek przez okres jednego roku nie ma racjonalnego uzasadnienia, chociażby ze względu na to, że jest to materiał biodegradowalny i zachodzi pewność, że zmagazynowany przez okres 1 roku będzie miał zupełnie inne parametry niż  w dniu pobrania, a w związku z tym będzie zupełnie nieprzydatny do celów kontrolnych, nie wspominając o konieczności przygotowania dodatkowego miejsca magazynowania dla tak dużej ilości materiału w skali roku – około 33 tysięcy próbek o masie 16 500 kg  rocznie.

Zmieniamy się dla Mielca!