Zastosowany przez Kronospan system ochrony powietrza daje możliwość redukcji pyłu i lotnych związków organicznych odpowiedzialnych za zapach nawet o 90%!

Istotą nowoczesnej technologii jest także jej bezpieczeństwo. Nie ma w niej emisji związków siarki, chloru ani metali ciężkich. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom jakość powietrza diametralnie się poprawia. Nie ma mowy o jego selektywnym włączaniu lub wyłączaniu instalacji.

Wszystko co się wydobywa z emitora jest filtrowane – bez względu na materiał i skale suszenia. Rozwiązanie, które wybraliśmy z myślą o mieszkańcach nie tylko ograniczy wydobywanie się szkodliwych pyłów (o ponad 90%!), ale także zredukuje nieprzyjemny zapach powstający podczas suszenia drewna.

Zmieniamy się dla Mielca!