Komunikat prasowy 10.08.2018 r.
W sprawie przywrócenia rygoru natychmiastowej wykonalności

W dniu dzisiejszym dotarła do nas oficjalna decyzja Ministerstwa Środowiska o oddaleniu odwołań do Pozwolenia Zintegrowanego złożonych przez wszystkie strony czyli Kronospan, Specjalną Strefę Ekologiczną i Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

– Co równie ważne, otrzymaliśmy także postanowienie o przywróceniu rygoru natychmiastowej wykonalności Pozwolenia Zintegrowanego, wydanego w czerwcu 2018 roku. Minister rozpatrzył w trybie autokontroli skargę Kronospan Mielec na uchylenie rygoru. Jest to wynik naszego odwołania i uznania za bezzasadne argumentów przytaczanych przez wnioskujących o uchylenie rygoru – mówi Dagmara Mach, Dyrektor ds. Sprzedaży Kronospan Mielec sp. z o.o.

W uzasadnieniu Minister Henryk Kowalczyk podaje: „Minister Środowiska uznał, że zachodzi niezbędność niezwłocznego wdrożenia decyzji w życie. Instalacja po modernizacji spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki wynikających z konkluzji BAT. Jej eksploatacja przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zwłaszcza ze względu na znaczące ograniczenie emisji pyłu, a także substancji zapachowych powodujących uciążliwość, na które od dawna skarżą się mieszkańcy Mielca. Za nałożeniem rygoru natychmiastowej wykonalności przemawia zatem interes społeczny. Natomiast określenie w decyzji terminów dla wymagalności obowiązku prowadzenia pomiarów ciągłych jest konieczne, ponieważ na wykonanie stanowisk do pomiarów, zakup, i zainstalowanie aparatury pomiarowej potrzebny jest czas i środki finansowe.”

Ostatnie zdanie z przytoczonego uzasadnienia, dotyczącego przywrócenia rygoru natychmiastowej wykonalności, świadczy dobitnie o tym, że Ministerstwo rozumie, że wdrożenie pomiarów ciągłych wymaga określonego czasu.

Skuteczność pracy instalacji została potwierdzona nie tylko prowadzonymi pomiarami, odczuwalnym zmniejszeniem wpływu zakładu na jakość powietrza, ale również przez Ministerstwo Środowiska.

Podsumowując – rygor natychmiastowej wykonalności został przywrócony, a nasze proekologiczne zmiany zauważone i potwierdzone. Cieszymy się, że sprawy znalazły najbardziej optymistyczne dla mielczan rozstrzygnięcie.

Mamy nadzieję, że tego typu rozstrzygnięcia postawią tamę przed kolejnymi kłamliwymi interpretacjami, noszącymi znamiona umyślnych manipulacji, dotyczących naszej działalności.

Ministerstwo Środowiska Kronospan Odwołanie

Zmieniamy się dla Mielca!