Author page: Kronospan

Kronospan zapach

Mit: Działania Kronospanu powodują nieprzyjemny zapach, czego nie ograniczono mimo obietnic

To jak intensywnie odczuwamy zapach jest cechą bardzo indywidualną i z tego względu, trudną do zmierzenia. Potwierdzamy, że zgodnie z zapowiedzią dzięki instalacji systemu UTWS, zredukowaliśmy do absolutnego minimum, emisję związków zapachowych. Jesteśmy w trakcie opracowywania planu zarządzania odorami. Dokładamy wszelkich starań aby emitory E23 i E23a zostały zlikwidowane najpóźniej…

zobacz więcje

Kronospan emituje

Mit: Nie widać już co emituje Kronospan, a to jest najbardziej niebezpieczne

Ciągłym monitoringiem objęte są wszystkie instalacje i emitory w zakładzie. Emitor E101 będzie objęty dodatkowo pomiarem ciągłym. Emitory E23 i E23a zostaną zlikwidowane najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2019 roku. Dotychczasowa emisja zostanie przekierowana do filtra UTWS, dzięki czemu zostanie ona diametralnie zredukowana o 90-99%. Dodatkowo Emitor E13 został przebudowany…

zobacz więcje

Mit: Kronospan chce zwiększenia limitów emisji

Kronospan nie wnioskował o zwiększenie limitów emisji. Emitujemy tylko i wyłącznie substancje, na które pozwala nam Pozwolenie Zintegrowane. Warto podkreślić, że są to zdecydowanie mniejsze ilości niż te zawarte w normach BAT (dyrektywa o granicznych wielkościach emisji dla zakładów przemysłowych w UE) i Pozwoleniu Zintegrowanym. Podkreślamy, że nie wnioskowaliśmy o…

zobacz więcje

Mit: Kronospan jest przeciwnikiem monitoringu ciągłego

Jesteśmy zwolennikami monitoringu ciągłego. Nie mamy nic do ukrycia, działamy transparentnie. W związku z tym, w drodze różnych postępowań, od 3 lat staramy się dojść do odpowiednich ustaleń w kwestii narzędzi, które umożliwią skuteczne pomiary. Proponowane rozwiązania muszą być jednak realne do wdrożenia czasowo i technologicznie. Cała sytuacja w mieście…

zobacz więcje

Mit: Kronospan zatruwa miasto formaldehydem

Formaldehyd zwany też aldehydem mrówkowym jest tzw. związkiem organicznym. Składa się z węgla, tlenu i wodoru. Powstaje naturalnie w przyrodzie i w niskich stężeniach jest obecny niemal na całym świecie. Formaldehyd powstaje w procesie spalania węgla, ale jest także produkowany przez większość komórek żywych organizmów, w tym ludzkich. Co roku…

zobacz więcje

Kronospan emituje

Mit: Kronospan nie działa na rzecz ochrony powietrza w Mielcu

Kronospan jako przedsiębiorstwo uczące się, zmienił się i stawia na ekologię. To musi być kwestia ponad sporami i podziałami politycznymi. Kronospan zmienia się i uczy. Głosy mieszkańców wskazują firmie, który kierunek warto obrać. Dbałość o środowisko jest dla nas priorytetem. Jak pokazuje skala działań, to nie tylko deklaracje, a kompleksowa…

zobacz więcje

Mit: Filtr UTWS jest wyłączany w nocy

Zastosowany przez Kronospan system ochrony powietrza daje możliwość redukcji pyłu i lotnych związków organicznych odpowiedzialnych za zapach nawet o 90%! Istotą nowoczesnej technologii jest także jej bezpieczeństwo. Nie ma w niej emisji związków siarki, chloru ani metali ciężkich. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom jakość powietrza diametralnie się poprawia. Nie ma mowy o…

zobacz więcje

Mit: Kronospan nigdy się nie zmieni

Kronospan już się zmienił. Jesteśmy ważną częścią miasta, zmieniamy się i jesteśmy coraz lepszym sąsiadem. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym stronom – mieszkańcom i władzom samorządowym. Dyskusja – mimo, że momentami emocjonalna – sprawia, że wszyscy się zmieniamy i nawzajem edukujemy. To dobry moment by rozpocząć dyskusję strategiczną na podstawie faktów.…

zobacz więcje

Zmieniamy się dla Mielca!